Responsive image

Îmbunătățirea competențelor digitale ale adulților în vârstă pentru a îmbunătăți incluziunea și dezvoltarea lor socială

Proiect nr.: 2019-1-PT01-KA204-060701